Απόφαση 486 (21ης Συν. Δ.Σ. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος, 2015 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
21η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
486η απόφαση
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 57/2014 ΑΔΣ ΠΕΡΙ ΄ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ΄