Απόφαση 493 (17ης Συν. Δ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος, 2012 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
493η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (12η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)