Απόφαση 496 (31ης Συν. Ο.Ε. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Ιούλιος, 2014 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
31η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
496η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & 2) ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ