Απόφαση 502 (42ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 3 Οκτώβριος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
42η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
502η απόφαση
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ