Απόφαση 505 (41ης Συν. Ο.Ε. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Οκτώβριος, 2016 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
41η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
505η απόφαση
ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 140.000,00€ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 5922/148569/23-9-2016 ΜΕ ΕΙΣ.ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 55482/29-9-2016 ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.