Απόφαση 507 (47ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 24 Νοέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
47η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
507η απόφαση
Τροποποίηση- διόρθωση της με αρ. 472/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.