Απόφαση 508 (47ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 24 Νοέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
47η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
508η απόφαση
Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα από την αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», προϋπολογισμού μελέτης 60.200,00€ (απαλλαγή από ΦΠΑ, προϊόν δωρεάς).