Απόφαση 530 (38ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 27 Οκτώβριος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
38η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
530η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ » , ΠΡΟΫΠΟΛ. 80.000,00€