Απόφαση 537 (38ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 27 Οκτώβριος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
38η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
537η απόφαση
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΕΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ