Απόφαση 544 (34ης Συν. Ο.Ε. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος, 2014 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
34η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
544η απόφαση
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ΄