Απόφαση 552 (44ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 17 Οκτώβριος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
552η απόφαση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 527/2017 ΑΠΌΦ. ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ