Απόφαση 554 (45ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Οκτώβριος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
45η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
554η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. 119.999,14 € (με ΦΠΑ 24%)