Απόφαση 566 (50ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Δεκέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
50η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
566η απόφαση
Έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 60.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)