Απόφαση 580 (50ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Δεκέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
50η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
580η απόφαση
Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», που χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών