Απόφαση 593 (41ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 24 Νοέμβριος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
41η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
593η απόφαση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 37/2014 ΚΑΙ 277/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ