Απόφαση 60 (9ης Συν. Ο.Ε. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 19 Μάρτιος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
9η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
60η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ΄ -ΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ