Απόφαση 607 (38ης Συν. Ο.Ε. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 5 Νοέμβριος, 2014 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
38η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
607η απόφαση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 576/7-10-2014 ΑΠΌΦΑΣΗΣ Ο.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-.