Απόφαση 62 (5ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
62η απόφαση
Oρισμός μελών επιτροπής διενέργειας / επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων