Απόφαση 629 (52ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 28 Δεκέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
52η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
629η απόφαση
Εγκριση γνωμοδότησης για τροποποίηση της με αριθ. πρωτ.: 54328/31-12-2019 : σύμβασης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΜΑΔΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΙΧΘΥΡΑ), ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ»