Απόφαση 633 (39ης Συν. Ο.Ε. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Νοέμβριος, 2014 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
39η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
633η απόφαση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 577/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ