Απόφαση 650 (49ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
49η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
650η απόφαση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ € 4.919.080,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ