Απόφαση 659 (51ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
51η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
659η απόφαση
ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ