Απόφαση 660 (24ης Συν. Δ.Σ. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος, 2016 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
24η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
660η απόφαση
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»