Απόφαση 67 (6ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 20 Φεβρουάριος, 2015 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
67η απόφαση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. 121.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 43/2011-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014)