Απόφαση 676 (44ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Δεκέμβριος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
676η απόφαση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00€