Απόφαση 68 (6ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 20 Φεβρουάριος, 2015 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
68η απόφαση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠ 300.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 54/2013)