Απόφαση 697 (44ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Δεκέμβριος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
697η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4182/2013 (ΠΑΡ 7 ΑΡΘΡΟΥ 58 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡ.48, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡ.171 ΤΟΥ Ν.4261/2014).