Απόφαση 715 (54ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 19 Δεκέμβριος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
54η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
715η απόφαση
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 53787/2017 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΄ΧΑΛΚΙΑΣ OIL Α.Ε.’’ , ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ