Απόφαση 722 (55ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος, 2017 - 11:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
55η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
722η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ