Απόφαση 724 (46ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος, 2015 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
46η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
724η απόφαση
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ