Απόφαση 731 (56ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος, 2017 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
56η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
731η απόφαση
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 54ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ & 55ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ