Απόφαση 738 (57ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος, 2017 - 13:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
57η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
738η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ