Απόφαση 739 (57ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος, 2017 - 13:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
57η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
739η απόφαση
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ