Απόφαση 74 (2ης Συν. Δ.Σ. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος, 2016 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
74η απόφαση
ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ (ΑΡΘ.8 ΠΑΡ.3Α ΤΟΥ Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014))