Απόφαση 82 (6ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 20 Φεβρουάριος, 2015 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
82η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡ. ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧ. ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠ. 73.800,00€