Απόφαση 83 (2ης Συν. Δ.Σ. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος, 2016 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
83η απόφαση
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ,«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»