Απόφαση 84 (8ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 28 Φεβρουάριος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
84η απόφαση
ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Η ΜΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 472/11489/8-2-2017 (ΑΔΑ: 6Π7ΧΟΡ10-Ι9Β)ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Σ.Ε