Απόφαση 97 (7ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
97η απόφαση
Εισήγηση στο Δ. Σ. για Αναμόρφωση του ΟΠΔ του Δήμου έτους 2020