Απόφαση 98 (7ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
98η απόφαση
Ανάκληση της αριθ. 400/23-12-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων – Υποβολή ή μη εγκλήσεως για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δήμου Λαμιέων – Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου.