Πρόσκληση 12ης Συν. Δ.Σ. 2016

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 27 Ιούλιος, 2016 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
12η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2oΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2016

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2014-2019

Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ»

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.1/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΤΑΦΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΓΟΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ» Τ. Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΄ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ-ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ Α ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ΄

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ – ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, έως 31/10/2016

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ANIMAL ACTION, ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ Κ.Π.Α.Ζ

Θέμα: ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ANIMAL ACTION ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ Κ.Π.Α.Ζ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2016

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ΄

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ – Π.Π.»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Α.Κ΄

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB, ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΤΕΡ) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΤΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΤΕΡ) ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB), ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΥΠΑΤΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ.

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ΄

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ κ.κ. ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ