Πρόσκληση 14ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 14 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
14η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 34/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας

Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη Τ.Κ. Υπάτης»

Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικου πινακα εργασιων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ»

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ»

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ»

Θέμα: Επανυποβολή εισήγησης για απ ευθείας ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή, λόγω της εκ παραδρομή μη δέσμευσης πίστωσης στον προϋπολογισμό, (διενέργεια εκτίμησης-τεχνικής περιγραφής-έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού-καθορισμός αμοιβής) κληροδοτήματος «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» Υ/3ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ» αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Επανυποβολή εισήγησης για απ ευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο, λόγω της εκ παραδρομής μη δέσμευσης πίστωσης στον προϋπολογισμό (υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού της ιδιόγραφης διαθήκης – καθορισμός αμοιβής) κληροδοτήματος «ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ» αστική περιουσία αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων