Πρόσκληση 2ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2015

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 9 Φεβρουάριος, 2015 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 48/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΖ

Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΜΠΑΚΑΣΟΥΛΑΣ Π.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘ.)