Πρόσκληση 50ης Συν. Ο.Ε. 2013

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος, 2013 - 11:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
50η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ΄

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ΄

Θέμα: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΄ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΥΤΑ΄ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ