Πρόσκληση 5ης Συν. Δ.Σ. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 17 Απρίλιος, 2019 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘ 483/2017 ΑΔΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΗΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ

Θέμα: ΙΔΡΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Θέμα: ΙΔΡΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ» ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ 68-ΛΑΜΙΑ.

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

Θέμα: ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ Τ ΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ΄

Θέμα: ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019

Θέμα: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ», ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΄ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ΄

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΌΤΑΝ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΑΤΥΧΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 1897» (ΚΑΜΗΛΟΒΡΥΣΗ)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΤΣΕΛΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΄5η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΄ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ΄ΑΛΑΜΑΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΄ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2019΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΄ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΕΚΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΄ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ΄ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΗΣ ,,ΘΥΜΗΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙΑ..

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΄ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ΄

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ΄ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ΄ΕΔΩ ΣΆΥΤΗ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΄ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΄ΌΠΕΡΑ ΤΟΥ W.A.MOZART ΄Η ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΟΥ΄ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΄ΔΩΣΤΕ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΝΑ ΠΑΕΙ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΄ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ΄

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙKΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ITI TRAIL RUN 2019