Πρόσκληση 5ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2014

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 3 Ιούλιος, 2014 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Θέμα: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 26813/19-04-2013 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΣΑΚΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( Ι. ΚΕΛΕΜΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΠΑΡΛΑΒΆΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΛΥΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΕΛΩΝΗ)