Πρόσκληση 5ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 4 Φεβρουάριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Θέμα: ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜ. 2008/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 74.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 76743 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 614.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3694 / 28-01-2019, 3697 / 28-01-2019, 3695 / 28-01-2019 , 3696 / 28-01-2019 ,3693 / 28-01-2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ– ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 05-01-2019 ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΑΜΙΕΩΝ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ».

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛ. 73.000.00 €