Πρόσκληση 7ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2016

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 18 Ιούλιος, 2016 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ 6ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ »

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)»

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΣΠΑΘΟΥΛΑ Α.)