Διοικητικά έγγραφα

Για την έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τα απαραίτητα αρχεία και καταθέστε τα στην υπηρεσία μας.

Α/Α Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση
31 Διόρθωση κυρίου ονόματος, επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου
32 Εγγραφή αδήλωτου στο Μητρώο Αρρένων
33 Εγγραφή στα Δημοτολόγια λόγω γάμου
34 Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
35 Κάρτα Στάθμευσης Μονίμου Κατοικίας
36 Κενά και Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για απαλλαγή Δημοτικών Τελών – Δημοτικού Φόρου
37 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
38 Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως
39 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
40 Μείωση Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου σε άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω
41 Μεταγραφή από Μητρώο Αρρένων άλλου Δήμου
42 Νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
43 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
44 Προσθήκη κυρίου ονόματος
45 Τροποποίηση τιμής ζώνης και συντελεστή παλαιότητας
46 Χορήγηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ
47 Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης
48 Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιεστέρων συγγενών
49 Χορήγηση Πιστοποιητικού Αγαμίας
50 Χορήγηση Πιστοποιητικού Ανυπαρξίας
51 Χορήγηση Πιστοποιητικού για Μεταδημότευση
52 Χορήγηση Πιστοποιητικού για Στρατιωτικές Σχολές
53 Χορήγηση Πιστοποιητικού Έκδοσης Αστυνομικής Ταυτότητας
54 Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας
55 Χορήγηση Πιστοποιητικού Ιθαγένειας
56 Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
57 Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για ΟΓΑ
58 Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση
59 Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

Σελίδες

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ