Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 691 - 720 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 22/07/2024
Π.χ., 22/07/2024
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
3 24 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΡΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 20/02/2012 περισσότερα
3 24 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Δ. Χ. ΣΤΟΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
4 24 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΄ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΙΤΣΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
2 24 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
4 24 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΣ Ε.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τετ, 18/03/2015 περισσότερα
6 24 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΝΩΒΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΣΙΩΡΟΣ-ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/02/2012 περισσότερα
3 24 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τοπικά Συμβούλια Τετ, 15/02/2017 περισσότερα
1 24 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 88/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΄ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
2 24 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΡΤΕΡΗΣ Ι.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
1 24 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
4 24 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/01/2018 περισσότερα
4 24 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΠΟΥΤΣΗΣ Σ.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 24/04/2017 περισσότερα
2 24 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΙΚ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
4 24 ΑΠΟΔΟΧΗ ΄Η ΜΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ.32/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
3 24 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/01/2016 περισσότερα
1 24 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Π.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 22/01/2016 περισσότερα
4 24 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
2 24 Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή στεγάστρου στο Δ.Α.Κ. Λαμίας» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
5 24 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 03/07/2014 περισσότερα
1 24 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
2 25 Ορισμός δημοτικών συμβούλων σε επιτροπές αξίας κάτω των 5.870,00 € Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
5 25 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 03/07/2014 περισσότερα
1 25 ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΑ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
1 25 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
3 25 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.17578/12-05-2005 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
2 25 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΡΙΚΕΛΗ Ε.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 12/02/2016 περισσότερα
1 25 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
4 25 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 115/13-3-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
1 25 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 7 αγροτεμαχίου 10,4... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
1 25 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΓΙΑΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα

Σελίδες