Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 781 - 810 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/07/2024
Π.χ., 21/07/2024
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
1 27 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
2 27 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κ. & ΗΣΑΙΑ ΔΑΝΑΗΣ Ο.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
1 27 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Ι.Ε.Κ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
4 27 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
1 27 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
5 27 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΜΑΥΡΙΚΑ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 18/05/2015 περισσότερα
1 27 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Ι.Ε.Κ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
4 27 ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/01/2018 περισσότερα
4 27 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
3 27 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
1 27 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 9 αγροτεμαχίου 10,4... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
3 27 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Μ.) Τοπικά Συμβούλια Τετ, 15/02/2017 περισσότερα
3 27 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 20/02/2012 περισσότερα
2 28 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ Α.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα
3 28 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (KOLAS EUGERT) Τοπικά Συμβούλια Τετ, 15/02/2017 περισσότερα
3 28 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΣΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 20/02/2012 περισσότερα
1 28 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
1 28 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
2 28 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ ΄ (ΑΡ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 28 Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
3 28 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/01/2016 περισσότερα
2 28 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
3 28 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 21/03/2016 περισσότερα
2 28 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΛ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
6 28 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 23/05/2013 περισσότερα
3 28 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.7271/04-02-2011 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
4 28 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
6 28 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ&ΔΙΑΘΕΣΗ(ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/02/2012 περισσότερα
4 28 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ :΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
1 28 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα

Σελίδες